Personal

Tränare

Tennis

Daniel Carlsson, 072-333 92 20, daniel@vetlandaracket.se,  Tränare & Ansvarig för tennisverksamheten
Ulf Öller, 070-883 24 56, uffe@vetlandaracket.se, Tränare
Evelina Gross Myrne, 076-199 91 49, Tränare
Iman Karimi Khoob, 070 410 44 60, Tränare

Padel
Caesar Friberg Jonsson, 073-065 39 27, padel@vetlandaracket.se, Tränare & Ansvarig för padelverksamheten
Rickard Kjellberg, 076-184 14 50, Tränare
Iman Karimi Khoob, 070 410 44 60, Tränare
Marcus Jönsson, 072-742 25 07, Tränare
Jannike Kjellberg, 076-173 01 15, Tränare
Alexander Carlemar, 072-555 51 51, Tränare
Fredrik Carlemar 072-555 14 40, Tränare