Styrelse

Marcus Jönsson, Ordförande, 072-742 25 07

Marcus Jönsson, Ordförande, 072-742 25 07

Peter Ferenczy, Kassör, 070-269 73 82

Peter Ferenczy, Kassör, 070-269 73 82

Maria Hammarström, Sekreterare, 073-078 19 83

Maria Hammarström, Sekreterare, 073-078 19 83

Hilda Gustafsson, Vice ordförande, 072-314 29 99

Hilda Gustafsson, Vice ordförande, 072-314 29 99

Robert Litzen, Ledamot, 070-486 77 40

Robert Litzen, Ledamot, 070-486 77 40

Joanna Malvin, Ledamot, 073-303 40 34

Joanna Malvin, Ledamot, 073-303 40 34

Vill du komma i kontakt med styrelse via mail, så når du oss på styrelse@vetlandaracket.se

Valberedningen

Valberedningen