Gratis seriespel för alla damer under 2022!

23 augusti Gratis seriespel för alla damer under 2022!

Via vår sponsor Dackebygdens Kött erbjuder vi alla damer som blir medlemmar under 2022 att spela gratis i vårt seriespel. Du som redan är anmäld och medlem spelar självklart gratis 😀 Begränsat antal platser så anmäl dig redan nu! Mer info ☝️☝️☝️