Medlemskap

Medlemskap

VRK ska vara en klubb för spelare, intresserad släkt och vänner, och människor som söker det fantastiska stöd och gemenskap som en klubbtillhörighet kan tillföra.

Vi ser gärna att du blir medlem i vår förening. Ditt första steg är att registrera dig i vårt arbetsverktyg Matchi. Där registrerar du en profil och kan sedan ansöka om medlemskap. Är du inte kompis med sociala medier eller datorer, så slå en signal till vår kanslist, så kommer hen att lotsa dig och hälsa dig välkommen till klubben.

Mer info och ansökan om medlemskap

Kontakta kanslist här

Priser, årsavgift

2020 Kostnad
Familj
700kr
Senior 400kr
Junior 250kr


Regler

  • Medlemsavgiften gäller per kalenderår, men…
    …årsavgiften reduceras om betalning ej sker i Januari. Exempel medlem from September betalar endast för 4 månader
  • Familjekort medges endast för familjemedlem på samma adress.
  • Tävlingspelande juniorer rekommenderas lösa familjemedlemskap.

 

Medlemskap ger följande fördelar:

  • Subventionerade priser på hyra av halltider
  • Möjlighet att delta i sociala aktiviteter etc
  • Rabatt i sportbutiken